Utvikling

Utvikling
Eiendomsutvikling og verdiutvikling krever rett kompetanse og kunnskap om eiendom og utviklingsmuligheter for området eiendommen ligger i.
Vi kan bidra med utvikling og optimalisering av eiendommen i hele eller deler av prosessen, fra mulighetsstudier og planlegging til gjennomføring og ferdigstilling.
Slike prosesser kan være krevende og det er viktig med rett sammensetning av kompetanse.
Ved bruke av egen kompetanse eller sammen med våre samarbeidspartnere ser vi på de muligheter som ligger i eiendommen til det beste for eier.

Siste nyheter

stavanger olje 740x334
28.01.2016
Muligheter i et utfordrende marked
byggarena15-fb-750x450
03.11.2015
Vel gjennomført Bygg Arena