Drift og vaktmestertjenester

drift og vaktmestertjenester
Driftstjenester blir ivaretatt via vårt datterselskap Skagen Eiendomsdrift, som sørger for løpende drift og tilsyn av eiendommen og vil være eiendommens kontaktpunkt på driftstjenester. Vi har driftsteknikere i Haugesund og Stavanger omegn. 

Driftspersonell bistår leietakere og brukere ved behov og vil være kontaktpunkt ved utførelse av servicer, ombygginger eller andre driftsrelaterte behov for eiendommen. Det ivaretas oppfølging av uteområder, tekniske anlegg, fellesområder, avfallshåndtering og HMS, samt egenkontroller i forbindelse med brannvern, internkontroll el og legionella blir foretatt av driftspersonell.

Driftspersonalet vil være vår forlengede arm i eiendommen og skal sørge for fornøyde leietakere og brukere.