Forvaltning

Oppdragsledelse
Oppdragsledelse

For hvert oppdrag utnevnes en Oppdragsleder som har det overordnede ansvaret og vil være hovedkontaktpunkt mot oppdragsgiver og leietakere.
Oppdragsleder ivaretar avtalt leveranse og sørger for rapportering til oppdragsgiver og forestår den daglige ledelse av oppdraget, samt administrerer gjeldende leieavtaler. Oppdragsleder har gjerne flere roller i oppdraget.
 
Administrativ forvaltning
Administrativ forvaltning

Administrativ forvaltning ivaretar leietaker oppfølging og besvarer de daglige spørsmål rundt leieforholdet, foretar arkivering av relevante dokumenter og utarbeider løpende leietakeroversikt med utløpsprofil. Forvalter sørger for at kundetilfredsheten ivaretas.
Teknisk forvaltning
Teknisk forvaltning

Teknisk forvalter ivaretar eiendommens tekniske tilstand og innhenter nødvendige driftsavtaler. Det gjennomføres løpende og planlagt vedlikehold, ajourhold av tegningsarkiv, brannvern og prosjekter for eier og leietaker blir gjennomført. Vi tar ansvar for at myndighetskrav blir ivaretatt og dokumentert. 

Teknisk forvalter er eiendommens kontaktperson på drift og vedlikeholds relaterte spørsmål.
Regnskap

Regnskap


Vi forestår regnskapsførsel i henhold gjeldende lover og regler, foretar fakturering og avregning av leie og felleskostnader. Regnskapsfører sørger betaling av inngående faktura ihht budsjett eller fullmakt fra oppdragsgiver og forestår rapportering og innbetaling av mva.

Det utarbeides årlige budsjett på felles og eierkostnader samt at det rapporteres kvartalsvis eller etter avtale.

Spesialrapporter og analyser kan utarbeides etter behov.