Miljøfyrtårn

Skagen Eiendomsforvaltning ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det innebærer at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles og revurderes innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, ytre miljø, energi, innkjøp, transport, etc. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, hvor vi får oversikt over det årlige resultatet. Denne informasjonen gir oss god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og vil være offentlig tilgjengelig. 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Vi inviterer derfor kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Skagen Eiendomsforvaltning i årene fremover. 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av tjenester kan forbedres hos Skagen Eiendomsforvaltning?
Send forslag til emilie.sunde@skagen-eiendomsforvaltning.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn! 

Klima- og miljørapport 2022: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/147431 

Klima- og miljørapport 2023: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/160727


 

 
 

 
rIqqdlaSSVKBoWxy186W_Miljofyrtarn_norsk_logo_hoyopplost